Soru Sorun - Bilgi Sahibi Olun

Yenile

Sorulmuş Sorular ve Cevapları

 • H**** ***** sordu,
  Merhaba murat bey.Restoran gel al siparişlerinde kdv oranı yüzde 1 mi yüzde 10 mu
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Merhabalar 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın" (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18?lik KDV oranı, yüzde 20; (c) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8?lik KDV oranı ise yüzde 10 olarak yeniden belirlenmiştir. Kararın (b) bendindeki yüzde 1 KDV oranında bir değişiklik yapılmamıştır. Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler tarafından imal edilen ve/veya satışı yapılan börek, simit, pasta, tatlı vb. ürünlerin teslimine uygulanacak KDV oranı %1 dir. Bu ürünlerin müşteriye yeme içme hizmeti olarak sunulmadan (paket servis v.b.) tesliminde de %1 KDV oranı uygulanır. Bununla birlikte, söz konusu ürünler yeme içme hizmeti olarak servis verilerek müşterilere sunulduğunda, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamında %10 oranında KDV´ye tabidir. Yeme içme hizmeti veren işletmelerin paket servis (on-line, mobil yemek sipariş siteleri dahil) şeklinde verdikleri hizmetler 2007/13033 sayılı BKK´ya ekli (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamında %10 oranında KDV´ye tabidir. Bu hizmetlerin söz konusu Karara ekli (I) sayılı liste kapsamında gıda teslimi sayılması mümkün değildir. Bu nedenle kebapçı, pizzacı, balık-ekmekçi gibi işletmelerin ürünlerini işletmeye ait mekanda servis yapılarak ya da servis yapılmadan alıcılara doğrudan ya da işletmeye ait elemanlar tarafından paket olarak tesliminde %10 KDV oranı uygulanır.
 • A**** ***** sordu,
  20 Aralık 20 Ocak arası asgari ücretle çalışan birisi 20 Ocakta ne kadar maaş alır?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Verdiğiniz bilgilere göre tam çalışmış olmanız varsayılarak; Aralık 2023 Net maaşınız(12 prim günü) : 4560,93 Ocak 2024 Net maaşınız (20 prim günü) 11.334,75 Toplam :15.895,68 TL
 • M**** ***** sordu,
  Şirket çalışanı, şirket adına fatura edilen harcamayı şahsi kredi kartıyla ödeyebilir mi?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Üçüncü kişilere ait kredi kartı ile fatura bedelinin ödenmesi ancak satıcı alıcı kredi kartı sahibi (üçüncü şahsın) bir arada ve fiilen satış esnasında bulunması halinde veya kredi kartı sahibi ile birlikte düzenleyecekleri bir talimatname veya form ile mümkün olabilecektir. Bu formda veya talimatta: .................... şirketi yetkililerine .................... Şirketine ait ............. TL tutarında ............... Nolu fatura toplam bedelinin .............................. kredi kartımdan ödenmesini talep ederim. Fatura Borçlusu: Ad Soyad ve Kaşe İMZASI (Kendi El yazısı ile imzalayacak) Kart sahibi: Ad Soyad İMZASI (Kendi El yazısı ile imzalayacak)
 • M**** ***** sordu,
  E defter mükelleflerinin defter tasdik yaptırmaları zorunlu mudur?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  13.12.2011 tarihli RG de yayımlanan 1 sıra no?lu elektronik defter genel tebliği 7/f maddesi uyarınca, www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterler, e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin( defter-i kebir) format ve standardı duyurulmuştur. Bu nedenle yevmiye defteri ve büyük defter dışında kalan diğer defterlerin fiziki ortamda tutulmasına devam edilecektir. TTK 64/3. Maddesi uyarınca ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde açılış ve kapanışında noter onayı aranmayacaktır. Fiziki ortamda tutulan defterlerin ise açılış onayları ile kapanış onaylarının noterde yaptırılması gerekmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde; E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇEN ANONİM ŞİRKETLER: Yevmiye defteri ile büyük defter için noterde açılış onayı yaptırmayacaktır. Bu iki defter dışında kalan ve fiziki ortamda tutulan aşağıdaki defterler için noterde açılış onayı yaptırılması gerekmektedir. 1- Envanter 2- Pay Defteri ( Yeterli yaprağı bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet döneminde açılış onayı yaptırmadan kullanmaya devam edilir.) 3- Yönetim Kurulu Karar Defteri 4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri( Yeterli yaprağı bulunmak kaydı ile izleyen faaliyet döneminde tekrar açılış onayı yaptırmadan kullanmaya devam edilir.) E-defter uygulamasına geçen Anonim şirketler, yevmiye defteri için noterde kapanış onayı yaptırmayacak olmakla birlikte, fiziki ortamda tuttukları Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayını noterde yaptıracaklardır. E- DEFTER UYGULAMASINA GEÇEN LİMİTED ŞİRKETLER: Elektronik ortamda tutulan yevmiye defteri ile büyük defterin açılış onayı noterde yapılmayacaktır. Ancak aşağıda sayılan ve fiziki ortamda tutulan defterlerin açılış onayının noterde yapılması gereklidir. 1- Envanter Defteri 2- Pay Defteri (Yeterli yaprağı bulunmak kaydı ile izleyen faaliyet döneminde tekrar açılış onayı yaptırmadan kullanmaya devam edilir.) 3- Müdürler Kurulu Karar Defteri ( Kararlarını Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yazanlar bu defteri tutmak zorunda değildir) 4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri( Yeterli yaprağı bulunmak kaydı ile izleyen faaliyet döneminde tekrar açılış onayı yaptırmadan kullanmaya devam edilir.) Diğer taraftan kararları genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterine yazmayıp, ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri tutan limited şirketler bu deftere de noterde kapanış onayı yaptırmak zorunda kalacaktır.
 • B**** ***** sordu,
  Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu varmıdır?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TLden 250 Bin TLye, Limited şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TLden 50 Bin TLye, yükseltilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1.250.000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiştir.
 • Y**** ***** sordu,
  Murat bey selamlar Şirket ortaklığımdan ayrılarak yeni bir firma kuruyorum Eski firmam hakkım olan ticari malları bana ortaklıktan ayrılma bedeli olarak özellikle 6 Adet ticari aracı sıfır bedelle fatura ebilirmi ?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Merhaba Yahya Bey; Ortaklıktan ayrılan kişiye, ayrılma karşılığı olarak verilecek ticari araç ve mallar, emsal bedelinden az olmamak üzere düzenlenecek fatura ile işletmeden çıkışı yapılır ve KDV hesaplanır. 0 bedelli fatura ile çıkış yapılamaz. Detaylı bilgi için iletişim numaralarımızdan tarafıma ulaşabilirsiniz. Teşekkür eder; hayırlı kazançlar dilerim.
 • M**** ***** sordu,
  merhaba. Ben bilgisayar Mühendisi olarak Türkiyede bir şirkette çalışmaktayım ayrıca ikinci bir şirkette Freelancer olarak çalışıyorum İkinci maaşım şirketin Amerikadaki ofisinden geliyor ikinci maaşım yıllık 300 bin TL aylık olarak 25bin ödenir bu halde ikinci maaşıma vergi öder miyim?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Merhabalar Türkiye de ikamet eden bir kimse, GVK md. 3 ve 4 e göre, tam mükellef sayılır ve yurt dışında elde ettiği kazançlar da Türkiye de yıllık beyanname ile beyan edilerek vergilendirilir. GVK md. 61 de, ücretin ve md. 65 de serbest melek kazancının tanımı yapılmıştır. Freelancer, serbest çalışma anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. Serbest çalışarak elde edilen gelir, ücret ödemesi niteliğinde değildir. Serbest çalışma karşılığı elde edilen gelir, vergi mevzuatımıza göre gelir vergisi ve KDV ye tabi bir gelirdir. Bunun için, serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilir. Serbest meslek kazanç defteri tutulur ve serbest meslek makbuzu düzenlenir ve KDV gösterilir, bu vergiler beyan edilir. KDV Gn. Uygulama Tebliğinin II/A-2 bölümünde hizmet ihracı istisnasının esasları belirtilmiştir. Tebliğe göre, hizmetin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve hizmetten yurt dışında yararlanılması koşulu ile bu işlem hizmet ihracı kapsamındadır. Bu şartlarla yurt dışı müşteriye kesilecek serbest meslek makbuzunda KDV gösterilmez. KDV iadesi taleplerinde dövizin Türkiye?ye getirilme şartı aranılır. Öte yandan, GVK Gn. Teb. no:318 de, internet üzerinden yapılan sosyal içerik üreticiliği için farklı bir vergileme yolu öngörülmüştür. Eğer yurt dışına "Freelancer" olarak verdiğiniz hizmet tebliğ kapsamına giriyor ise istisnadan yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için iletişim numaralarından veya mail yoluyla tarafıma ulaşabilirsiniz. Hayırlı kazançlar dilerim.
 • S**** ***** sordu,
  Gelir vergisi oranları nelerdir?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  2022 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi a.Ücret gelirleri Gelir dilimleri Vergi oranı 32.000 TL´ye kadar %15 70.000 TL´nin 32.000 TL´si için 4.800 TL, fazlası %20 250.000 TL´nin 70.000 TL´si için 12.400 TL, fazlası %27 880.000 TL´nin 250.000 TL´si için 61.000 TL, fazlası %35 880.000 TL´den fazlasının 880.000 TL´si için 281.500 TL, fazlası %40 b.Ücret dışındaki gelirler Gelir dilimleri Vergi oranı 32.000 TL´ye kadar %15 70.000 TL´nin 32.000 TL´si için 4.800 TL, fazlası %20 170.000 TL´nin 70.000 TL´si için 12.400 TL, fazlası %27 880.000 TL´nin 170.000 TL´si için 39.400 TL, fazlası %35 880.000 TL´den fazlasının 880.000 TL´si için 287.900 TL, fazlası %40
 • r**** ***** sordu,
  şimdiye kadar ki muhasebe ve mali konularda ilgi, bilgi ve alakalarınızı bu siteniz ile güçlendirmenizçok şık olmuş başarılarınızın devamını dilerim.
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Recep bey bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür eder, sizlere de iş hayatınızda başarılar dileriz.
 • A**** ***** sordu,
  Genç girişimcilere sağlanan istisnalar hakkında bilgi verir misiniz?
  Murat Görez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu´nun mükerrer 20 nci maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan 29 yaş ve altındaki genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL´lık kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Aynı zamanda 01.06.2018 tarihinde yayınlanan 292 Seri No´lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 2018/28 sayılı Genç Girişimci Teşvik Uygulaması SGK Genelgesi ile genç girişimcilerin faaliyete başladıkları tarih itibariyle 1 yıl boyunca 4b(bağkur) primleri belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hazine tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi için makalelerimizi takip edebilir, iletişim numaralarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Gevher Nesibe Mah. Gökgeçidi Sok. İmran Ap. No:4/3 Kocasinan / Kayseri