VARLIK BARIŞI27.5.2022

 Varlık Barışı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına yönelik imkân sağlamaktadır. Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar girmektedir. Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları bulunan mükellefler yararlanabileceklerdir. Yurt içi varlıklara ilişkin düzenlemeden yararlanabilme şartları şöyledir;

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
Yurt içinde bulunan varlıkların 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması,
Yurt içinde bulunan varlıkların 30.06.2022 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi,
gerekmektedir. Yurt içi varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Ayrıca Varlık Barışından yararlananlar hakkında;

Bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
Bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecektir. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabileceklerdir. İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecektir. Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı vergi alınmayacaktır. Yurt içinde sahip olunan varlıkların bildirilmesinde izlenecek yöntem şöyledir;

Bildirime konu varlıkların taşınmaz dışındakilerin gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.
Yurt içinde bulunan 17.11.2020 tarihi itibarıyla defter kayıtlarında yer almayan varlıkların, bildirim formu ile (TL) değeri üzerinden 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.
Bu bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi mümkündür.
Yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirimi, 1 seri no.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan Ek-2 Formu ile yapılacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu kapsamdaki bildirimlerini bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderebileceklerdir. #varlıkbarışı #vergi #muhasebe #maliye

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Gevher Nesibe Mah. Gökgeçidi Sok. İmran Ap. No:4/3 Kocasinan / Kayseri